Natuur

De lepelaars van Schier (mei 2004)

Op een informatie-avond in het kader van de weidevogelbescherming verzorgde dhr Otto Overdijk een lezing over lepelaars. Dhr. Overdijk is al sinds jaar en dag nauw betrokken bij het onderzoek naar deze vogelsoort, en beheert als medewerker van Natuurmonumenten tevens de lepelaarkolonie op Schier. Het ringen van de jongen vormde een mooie gelegenheid hem te vergezellen naar de kolonie, die gewoonlijk uiteraard niet toegankelijk is. Op naar Schier dus!

Met dank aan dhr. Otto Overdijk van Natuurmonumenten.


136_3609_RJ.jpg
Schiermonnikoog kent twee grote kweldergebieden, de Binnenkwelder en de Oosterkwelder. In deze laatste bevindt zich een van de grootste lepelaarskolonies van Nederland. Lepelaars hebben een voorkeur voor de dynamiek van de kwelders: het is er veilig, en in de omgeving is voldoende voedsel te vinden.

Gealarmeerd door de buren (een meeuwenkolonie) staan de lepelaars (Platalea leucorodia) al op scherp wanneer we richting hun kolonie lopen.


136_3622_RJ.jpg
De lepelaar-jongen zijn nog niet vliegensvlug en dus makkelijk te vangen voor het ringen. De ouders wachten in de buurt, op veilige afstand.


136_3625_RJ.jpg
De lepelaar bouwt een simpel nest van takken. Het open veld zorgt ervoor dat hij goed het gevaar uit de omgeving kan zien aankomen. De lepelaarkolonie op Schiermonnikoog is pas sinds 1990 ontstaan, toen er één paar broedde. Vijf jaar later waren dat er al 47, in 1998 maar liefst 163.


136_3629_RJ.jpg
Erg fraai ziet zo'n geringd jong er niet uit. Maar de ringgegevens zullen helpen bij het onderzoek naar de vogels.


136_3653_RJ.jpg
Op de camping waar we verblijven is een scholekster-ouder (Haematopus ostralegus) druk in de grond aan het boren naar voedsel voor hun jong. De andere ouder is in de buurt, rustend of op de uitkijk.


136_3687_RJ.jpg
Een moeder-fazant (Phasianus colchicus) sluist haar kuikens veilig door het hoge gras van de Westerduinen heen.


136_3695_RJ.jpg
Grazende rotganzen (Branta bernicla) in het weiland in de Bancks polder. Men zegt dat er teveel ganzen zijn. Maar welk recht van spreken hebben wij over ganzen, als wij mensen met miljoenen in dit landje opeen leven?


137_3713_RJ.jpg
Overvliegende ganzen vind ik altijd een prachtig gezicht. Of ze nu hoog in de lucht in V-formatie overtrekken, of zoals deze rotganzen hier, in kleine groepjes van het wad naar het weiland vliegen. Al dat gegak: wat zouden ze elkaar te vertellen hebben?


137_3721_RJ.jpg
Hoewel de meeste rotganzen in het voorjaar weer naar het noorden trekken, zijn er altijd exemplaren die hier overzomeren.


137_3739_RJ.jpg
Soms is het maken van foto's een hele toer. Maar soms is het doodeenvoudig. Deze wilde fazant (Phasianus colchicus) scharrelde voor onze tent langs en was bepaald niet schuw. Een mooie gelegenheid om zijn glanzende verenpak te kunnen bewonderen.


137_3747_RJ.jpg
Een tocht langs de branding, op zoek naar drieteenstrandlopers. Die liepen er inderdaad, maar lieten zich deze keer moeilijk fotograferen. Maar goed, even goed een prachtige horizon...


137_3755_RJ.jpg
In 1989 werd Schiermonnikoog een Nationaal Park. Het eiland is daarmee een van de uitgestrektste natuurgebieden van Nederland. Deze foto is genomen bij de Kobbeduinen, waar vee los rond loopt om de begroeiing kort te houden.


Meer informatie?

Vogels van Schiermonnikoog - Gezien, geteld, opgetekend
  • Vogels van Schiermonnikoog Gezien, geteld, opgetekend. Door: Stuurgroep Avifauna Schiermonnikoog (eindredactie van André J. van Loon & Rob Mooser) ISBN 90 6825 340 9. Uitgeverij Uniepers.
    Lepelaar-foto's van LEXsample werden gebruikt voor dit boek.
  • Nationaal Park Schiermonnikoog
  • Vereniging Natuurmonumenten
  • Hesper Schutte, Tom den Boer, René de Vos (red.) Lang Leve De Lepelaar (Vijf Jaar Samenwerken Aan Soortbescherming). Uitgeverij: Vogelbescherming Nederland 1999


© LEXsample 2005